معنی و ترجمه کلمه fellable به فارسی fellable یعنی چه

fellable


قطع کردنى ،بريدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها