معنی و ترجمه کلمه feminiene stereotype به فارسی feminiene stereotype یعنی چه

feminiene stereotype


روانشناسى : الگوى قالبى زنانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها