معنی و ترجمه کلمه feminine rhyme به فارسی feminine rhyme یعنی چه

feminine rhyme


قافيه وروى قافيه ورديف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها