معنی و ترجمه کلمه femme de chambre به فارسی femme de chambre یعنی چه

femme de chambre


کلفت ،خدمتکار

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها