معنی و ترجمه کلمه fence-off به فارسی fence-off یعنی چه

fence-off


ورزش : مبارزه شمشيربازان با امتياز يکسان براى برنده شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها