معنی و ترجمه کلمه fertile land به فارسی fertile land یعنی چه

fertile land


سرزمين بارور
زيست شناسى : سرزمين حاصلخيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها