معنی و ترجمه کلمه fever-blister به فارسی fever-blister یعنی چه

fever-blister


تبخال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها