معنی و ترجمه کلمه logical instruction به فارسی logical instruction یعنی چه

logical instruction


کامپيوتر : دستورالعمل منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها