معنی و ترجمه کلمه fictitious به فارسی fictitious یعنی چه

fictitious


مجعول ،جعلى ،ساختگى ،موهوم
قانون ـ فقه : موهوم ،صورى
روانشناسى : خيالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها