معنی و ترجمه کلمه field bistribution diagram به فارسی field bistribution diagram یعنی چه

field bistribution diagram


علوم مهندسى : دياگرام پخش ميدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها