معنی و ترجمه کلمه field density به فارسی field density یعنی چه

field density


علوم مهندسى : چگالى ميدان
الکترونيک : چگالى ميدان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها