معنی و ترجمه کلمه field grade به فارسی field grade یعنی چه

field grade


رده رزمى ،افسر ارشد ارتش
علوم نظامى : درجه افسر ارشدى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها