معنی و ترجمه کلمه field of battle به فارسی field of battle یعنی چه

field of battle


ميدان جنگ
علوم نظامى : ميدان رزم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها