معنی و ترجمه کلمه field template به فارسی field template یعنی چه

field template


الگوى فيلد
کامپيوتر : قالب فيلد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها