معنی و ترجمه کلمه fighter control به فارسی fighter control یعنی چه

fighter control


کنترل شکاريها
علوم نظامى : کنترل عمليات هواپيماهاى جنگنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها