معنی و ترجمه کلمه filament wire به فارسی filament wire یعنی چه

filament wire


علوم مهندسى : سيم فيلامان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها