معنی و ترجمه کلمه files به فارسی files یعنی چه

files


کامپيوتر : فرمانFILES

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها