معنی و ترجمه کلمه fill in به فارسی fill in یعنی چه

fill in


شرح دادن ،پر کردن ،جانشين کردن ،جانشين شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها