معنی و ترجمه کلمه fillet-like architrave به فارسی fillet-like architrave یعنی چه

fillet-like architrave


علوم مهندسى : گچ برى سرستون مغزى گون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها