معنی و ترجمه کلمه filling up به فارسی filling up یعنی چه

filling up


علوم مهندسى : خاکريزى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها