معنی و ترجمه کلمه filter characteristic به فارسی filter characteristic یعنی چه

filter characteristic


علوم مهندسى : مشخصه صافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها