معنی و ترجمه کلمه fin-back به فارسی fin-back یعنی چه

fin-back


بال پردار،ماهى يونس بال دار


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها