معنی و ترجمه کلمه final heading به فارسی final heading یعنی چه

final heading


مسير پرواز نهايى
علوم نظامى : سمت پرواز يا حرکت نهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها