معنی و ترجمه کلمه financial affairs به فارسی financial affairs یعنی چه

financial affairs


امور مالى
قانون ـ فقه : امور مالى
بازرگانى : امور مربوط به ماليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها