معنی و ترجمه کلمه financial intermediary به فارسی financial intermediary یعنی چه

financial intermediary


واسطه مالى
بازرگانى : موسسه مالى واسطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها