معنی و ترجمه کلمه fire direction center (fdc) به فارسی fire direction center (fdc) یعنی چه

fire direction center (fdc)


علوم نظامى : مرکز هدايت اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها