معنی و ترجمه کلمه fire discipline به فارسی fire discipline یعنی چه

fire discipline


علوم نظامى : انضباط اتش

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها