معنی و ترجمه کلمه fire escape به فارسی fire escape یعنی چه

fire escape


پلکان اطمينان ،پله کان مخصوص فرار در مواقع حريق
علوم مهندسى : نردبان نجات
معمارى : خروجى اضطرارى در مواقع اتش سوزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها