معنی و ترجمه کلمه fire in the hole به فارسی fire in the hole یعنی چه

fire in the hole


فرمان در جان پناه قرار گيريد،به جان پناه
علوم نظامى : انفجار نزديک است به جان پناه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها