معنی و ترجمه کلمه fire retardant به فارسی fire retardant یعنی چه

fire retardant


شيمى : اشتعال کاه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها