معنی و ترجمه کلمه first cause به فارسی first cause یعنی چه

first cause


علت العلل ،علت اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها