معنی و ترجمه کلمه first salvo به فارسی first salvo یعنی چه

first salvo


اولين رگبار
علوم نظامى : اولين سرى تيراندازى روى هدف ديگر انجام مى شود
علوم دريايى : اولين سرى تيراندازى روى هدف ديگر انجام مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها