معنی و ترجمه کلمه first-order reflection به فارسی first-order reflection یعنی چه

first-order reflection


شيمى : انعکاس مرتبه يک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها