معنی و ترجمه کلمه fiscal control به فارسی fiscal control یعنی چه

fiscal control


نظارت مالى
بازرگانى : کنترل مالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها