معنی و ترجمه کلمه fish به فارسی fish یعنی چه

fish


(بصورت جمع )انواع ماهيان ،ماهى صيد کردن ،ماهى گرفتن ،صيداز اب ،بست زدن( به)،جستجو کردن ،طلب کردن
علوم مهندسى : پشت بند گذاشتن
ورزش : بکاربردن طعمه ماهيگيرى مخصوص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها