معنی و ترجمه کلمه fishplate به فارسی fishplate یعنی چه

fishplate


قطعات ريل را با وصله وصل کردن پشت بند،لبه گير،صفحه پولادينى که دو خط اهن يا دوتير را بهم متصل ساخته ودر امتداد هم قرار ميدهد
علوم مهندسى : وصله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها