معنی و ترجمه کلمه fishwife به فارسی fishwife یعنی چه

fishwife


زن ماهى فروش ،(مج ).زن بدزبان ،زن سليطه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها