معنی و ترجمه کلمه fit (to) به فارسی fit (to) یعنی چه

fit (to)


جفت و جور کردن( چوبکارى)
معمارى : جفت و جور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها