معنی و ترجمه کلمه fitcall finding به فارسی fitcall finding یعنی چه

fitcall finding


علوم نظامى : پيدا کردن عيب کوچک مربوط به راننده يا رده يکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها