معنی و ترجمه کلمه fixative به فارسی fixative یعنی چه

fixative


ثابت کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها