معنی و ترجمه کلمه fixed inputs به فارسی fixed inputs یعنی چه

fixed inputs


نهاده هاى ثابت
بازرگانى : منابع ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها