معنی و ترجمه کلمه fixed ratio schedule به فارسی fixed ratio schedule یعنی چه

fixed ratio schedule


روانشناسى : برنامه نسبتى ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها