معنی و ترجمه کلمه flage pole position به فارسی flage pole position یعنی چه

flage pole position


شيمى : موقعيت ميله پرچمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها