معنی و ترجمه کلمه flat pallet به فارسی flat pallet یعنی چه

flat pallet


پالت کف هواپيما يا کشتى
علوم نظامى : پالت صاف پالت کف صاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها