معنی و ترجمه کلمه flat-compound generator به فارسی flat-compound generator یعنی چه

flat-compound generator


الکترونيک : مولد مرکب تخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها