معنی و ترجمه کلمه flat-nosed به فارسی flat-nosed یعنی چه

flat-nosed


پهن بينى ،افطس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها