معنی و ترجمه کلمه flexible oil filter line به فارسی flexible oil filter line یعنی چه

flexible oil filter line


علوم مهندسى : لوله صافى روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها