معنی و ترجمه کلمه flight manual به فارسی flight manual یعنی چه

flight manual


علوم هوايى : دستورالعمل پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها