معنی و ترجمه کلمه flight sister به فارسی flight sister یعنی چه

flight sister


علوم نظامى : افسر مسئول بهداشت و تغذيه هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها