معنی و ترجمه کلمه flight test به فارسی flight test یعنی چه

flight test


ازمايش هواپيما براى پرواز،ازمايش پرواز کردن
علوم نظامى : ازمايش پرواز يا ازمايش امادگى پرتاب موشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها